Create better lessons quicker
1) Koje gudačko glazbalo je najveće te svira najdublji ton? a) violina b) kontrabas c) viola d) violončelo 2) Sva gudačka glazbala imaju a) 8 žica b) 6 žica c) 3 žice d) 4 žice 3) Violina je najmanje gudačko glazbalo te svira najviši ton a) Točno b) samo najmanje dimenzije c) Netočno d) samo najviši ton 4) U klasičnoj glazbi se koristi 4 gudačka glazbala a) Netočno b) Točno 5) Ta 4 glazbala su klavir, violina, truba i kontrabas a) Točno b) Netočno 6) Označi sva gudačka glazbala. a) violina b) klavir c) truba d) kontrabas e) viola f) violončelo 7) Gudačka glazbala pripadaju grupi a) žičanih glazbala b) mehaničkih glazbala c) električnih glazbala d) puhačkih glazbala 8) Koja glazbala se sviraju sjedeći? a) violina b) violončelo c) kontrabas d) viola

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives