Create better lessons quicker
Ženski rod: Čizma, Zemlja, Žena, Škola, Knjiga, Ptica, Pašta, Kobila, Krava, Biljka, Muški rod: Pas, Traktor, Dečko, Vuk, Strip, Ptić, Konj, Vol, Korov, Bik, Srednji rod: Biće, Dijete, Drvo, Oko, Sunce, Nebo, Smeće, Suđe, Pile, Vrijeme,

Vježba - Vrste imenica i sklonidba (4. dio)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives