Create better lessons quicker
Straż pożarna udzieli nam pomocy, gdy jest pożar lub [powódź]. Potrzebna jest również przy [wypadkach] drogowych czy zagrożeniach spowodowanych przez zjawiska [pogodowe]. Gdy jest wypadek, komuś grozi niebezpieczeństwo czy dzieje mu się krzywda, pomocy udzielić może [policja]. Natomiast [pogotowia] potrzebujemy, gdy ktoś źle się poczuje lub miał wypadek. We wszystkich tych przypadkach możemy prosić o [pomoc] dzwoniąc pod ogólnoeuropejski numer alarmowy [112]. .

Kogo wzywamy na pomoc

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives