Create better lessons quicker
Bezokolicznik - Czasownik z "ć" na końcu to..., Armstrong - Pierwszy na księżycu stanął Neil..., Grecja - Z jakiego kraju pochodzą Spartanie?, Watykan - Najmniejszy kraj w Europie., Kardynał - Może głosować na nowego papieża., Siedem - Pierwiastem kwadratowy z 49., Czternaście - XIV to..., Katedra - Księża - Kościuł, Biskup - ..., Dziewięć - 2 x (3+3:2) = ?, Pi - 3.14159265359 to..., Trójkąt - P = A x H : 2 to wzór na obliczenie pola rombu i..., Pięć - Jeżeli Kasia ma trzech braci, a każdy ma dwie siostry, to ile jest dzieci w rodzinie?, Omega - Alfa i..., Faraon - Kleopatra była..., Krzysztof - Amerykę odkrył ... Kolumb., Tak - Czy 100 złotych wystarczy by kupić 5 kubków po 19.56?,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives