Create better lessons quicker
1) Care e subiectul din propoziția "Plouă cu găleata" ??? a) GĂLEATA b) CU c) PLOUĂ d) NU E EXPRIMAT e) SUBÂNȚELES 2) Subiectul are ........ feluri a) 4 b) 2 c) 1 d) 3 e) 6 3) Subiectul poate fi exprimat prin a) 2 PĂRȚI DE VORBIRE b) SUBSTANTIV c) ADJECTIV d) 1 PARTE DE VORBIRE e) MAI MULT DE 3 PĂRȚI DE VORBIRE 4) Subiectul este a) PARTE PRINCIPALĂ DE PROPOZIȚIE b) PARTE SECUNDARĂ DE PROPOZITIE c) NIMIC DIN TOATE ACESTEA d) PARTE DE VORBIRE e) O CHESTIE 5) Subiectul se analizează a) MORFOLOGIC b) SINTACTIC c) NICI CUM d) DE CĂTRE UN MEDIC e) NU SE ANALIZEAZĂ

Subiectul clasa a IV-a

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives