Create better lessons quicker
Nedostatak vitamina C u organizmu - Bolest SKORBUT, Nedostaka vitamina A u organizmu  - Bolest KOKOŠIJE SLJEPILO, Nedostatak vitamina D u oraginizmu  - Bolest RAHITIS, Nedostatak vitamina B1 u oraginizmu - Bolest BERI-BERI, Nedostatak joda u organizmu - Bolest GUŠAVOST, Nedostatak vitamina u organizmu - AVITAMINOZA, Prevelika količina vitamina u organizmu - HIPER VITAMINOZA,

Bolesti uzrokovane nepravilnim unosom vitamina kod ishrane

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives