Create better lessons quicker
1) Egy pontozott negyed ér... a) 2 nyolcadot b) 1 felet c) 3 nyolcadot d) 2 negyedet 2) A szinkópa ér... a) 2 nyolcadot b) 3 negyedet c) 4 negyedet d) 2 negyedet 3) A triola ér... a) 2 negyedet b) 1 negyedet c) 1 felet d) 1 egészet 4) A nyújtópont meghosszabbítja a hangot ... a) duplájára b) a negyedével c) a felével d) háromszorosára 5) Egy 3/8-ados ütemben ... a) 3 darab nyolcad fér el b) 4 negyed fér el c) 3 negyed fér el d) 1 fél fér el 6) Az alábbi ütemek közül melyik 3/8-ados? a) b) c) d) 7) Hány negyedes az alábbi ütem? a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 8) Az alábbi ütemek közül melyik a 3/4-es? a) b) c) d) 9) Egy nyújtópontos egész ér... a) 3 negyedet b) 6 negyedet c) 4 negyedet d) 8 negyedet 10) Egy nyújtott ritmus ér... a) 8 tizenhatodot b) 6 tizenhatodot c) 3 nyolcadot d) 3 negyedet

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives