Create better lessons quicker
Lutnja - Kako se zove instrument sa "slomljenim" vrhom glazbala?, Kvartet - Kako se zove instrumentalni sastav od 4 čovjeka?, Činele - Kako se zove glazbalo koje se udara jedno od drugo?, Triangl - Kako se zove glazbalo u obliku trokuta, Filharmonija - Kako se naziva reprezentativna simfonija nekog grada?, Suita - Kako se naziva višestavačna instrumentalna glazbena vrsta?, Piccolo - Kako se zove "mala" flauta?, Kontrafagot - Kako se zove duplo veći fagot?,

glazbena kultura 7.c

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives