Create better lessons quicker
1) Gdzie znajduje się woda? a) w górach b) wszędzie c) nad morzem 2) Których wód jest najwięcej? a) płynących i stojących b) słonych c) słodkich 3) Gdzie biorą początek rzeki? a) u źródeł b) nad morzem c) w lesie 4) Do których wód zaliczamy rowy i kanały? a) do wód płynących b) do wód stojących c) do jednych i drugich 5) Woda z potoków i strumieni łączy się i tworzy: a) jezioro b) rzekę c) kanał 6) Największe zbiorniki wodne to: a) morza i oceany b) rzeki i jeziora c) potoki i strumienie 7) W jeziorach i stawach jest woda: a) słodka b) słona c) kwaśna 8) Woda słona występuje w: a) rzekach b) jeziorach c) morzach i oceanach 9) Ziemia nazywana jest: a) błękitną planetą b) zieloną planetą c) niebieską planetą 10) w naszym organiźmie jest wody: a) 70% b) 30% c) 65% 11) Woda może: a) zmienić kolor b) zamarzać i parować c) nic nie może

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives