Create better lessons quicker
1) Quants planetes hi ha al sistema solar? a) 7 b) 8 c) 9 2) Quant triga la Terra a donar la volta al voltant del Sol? a) 24 hores b) 1 mes  c) 365 dies   3) Quin és el planeta més petit del Sistema Solar? a) Venus b) Terra c) Mercuri 4) Venus és un planeta molt calent. a) Verdader b) Fals 5) Quin és el planeta que està envoltat per aigua líquida i hi ha vida? a) Mart b) Terra c) Saturn 6) Quin és al planeta que també anomenem "PLANETA VERMELL"? a) Urà b) Neptú c) Mart 7) Júpiter és el planeta més gran del Sistema Solar. a) Verdader b) Fals 8) Saturn no té anells. a) Verdader b) Fals 9) Urà i Neptú són... a) Calorós b) Fred c) Freds i tempestuosos 10) De què està format un cometa? a) Roca b) Roca i gel c) Gel i aire

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives