Create better lessons quicker
1980 - tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt, 4566 - cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć, 2471 - dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden, 1890 - tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt, 4560 - cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt, 2510 - dwa tysiące pięćset dziesięć, 802 - osiemset dwa, 8020 - osiem tysięcy dwadzieścia, 1000 - tysiąc, 4010 - cztery tysiące dziesięć,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives