Create better lessons quicker
1) Obraz rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony powstaje wtedy, gdy odległość od przedmiotu do środka soczewki jest: a) większa od ogniskowej, ale mniejsza od podwójnej ogniskowej  b) mniejsza od ogniskowej c) większa od podwójnej ogniskowej 2) Obraz rzeczywisty, odwrócony i powiększony powstaje wtedy, gdy odległość od przedmiotu do środka soczewki jest: a) większa od podwójnej ogniskowej b) mniejsza od ogniskowej c) większa od ogniskowej, ale mniejsza od podwójnej ogniskowej 3) Wskaż ilustrację, na której została pokazana prawidłowa konstrukcja geometryczna obrazu w soczewce skupiającej. a) b) c)   4) Ogniskowa to: a) odległość ogniska od środka soczewki (oznaczamy f) b) odległość ogniska od środka soczewki (oznaczamy F) c) odległość ogniska od osi optycznej 5) x<f oznacza: a) przedmiot (x) leży w odległości większej niż długość ogniskowej b) przedmiot (x) leży w odległości mniejszej niż długość ogniskowej c) przedmiot (x) leży w odległości mniejszej niż długość podwojonej ogniskowej

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives