1) wtórnym akceptorem jest RuBP a) C3 b) C4 2) pierwszym produktem karboksylacji jest szczawiooctan a) C3 b) C4 3) wiązanie CO2 wieczorem i w nocy a) C3 b) C4 4) optymalna temperatura wynosi ok.25 o C a) C3 b) C4 5) miękisz asymilacyjny jest zróżnicowany na miękisz palisadowy i miękisz gąbczasty a) C3 b) C4 6) optymalna temperatura wynosi ok.40o C a) C4 b) C3 7) RuBP jest pierwotnym akceptorem a) C3 b) C4 8) produktem karboksylacji jest kwas 3 fosfoglicerynowy a) C3 b) C4 9) duża rola fotooddychnia a) C4 b) C3 10) pierwszym akceptorem CO 2 jest fosfoenolopirogronian (PEP) a) C3 b) C4

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?