Create better lessons quicker
1) Razliku brojeva 56 i 24 umanji 8 puta. Izračunaj u bilježnicu. a) 32 b) 4 c) 80 2) Mara i Ivan odlučili su izračunati koliko polja ima šahovska ploča. Na ploči je 8 redova. U jednom redu izbrojili su 8 polja. Koliko je ukupno polja na šahovskoj ploči? Izračunaj u bilježnicu. a) 56 b) 72 c) 64 3) Označi višekratnike broja 8. a) 6, 28, 35, 58, 63 b) 8, 10, 12, 14, 16 c) 16, 56, 8, 80, 48 4) Ogrlice za 4 djevojčice izrađene su od ukupno 32 dukata. Od koliko je dukata izrađena jedna ogrlica? Izračunaj u bilježnicu. a) 8 b) 4 c) 6 5) Drugi je faktor 5, umnožak je 40. Izračunaj u bilježnicu prvi faktor. Provjeri rezultat obrnutom računskom radnjom. a) 5 b) 10 c) 8 6) Djelitelj je 6, količnik je 9. Izračunaj u bilježnicu djeljenik. Provjeri rezultat obrnutom računskom radnjom. a) 50 b) 54 c) 56

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives