Create better lessons quicker
1) Człowiek widoczny na fotografii to a) Józef Wybicki b) Józef Piłsudski c) Eugeniusz Kwiatkowski d) Romuald Traugutt 2) Człowiek widoczny na fotografii to a) Józef Wybicki b) Józef Piłsudski c) Eugeniusz Kwiatkowski d) Romuald Traugutt 3) Na przełomie jakich wieków żyli Józef Piłsudski i Eugeniusz Kwiatkowski? a) XVIII / XIX b) XIX / XX c) XX / XXI 4) W którym roku Polska odzyskała niepodległość? a) 1863 b) 1914 c) 1918 d) 1939 5) Jak nazywała się formacja wojskowa stworzona przez Józefa Piłsudskiego w okresie I wojny światowej? a) Legiony Polskie we Włoszech b) Legiony Polskie c) Błękitna Armia d) Armia Czerwona 6) Jaki tytuł uzyskał Józef Piłsudski w listopadzie 1918 roku? a) Premier b) Prezydent c) Minister Spraw Zagranicznych d) Naczelnik Państwa 7) Jak miały na imię córki Józefa Piłsudskiego? a) Jadwiga i Wanda b) Joanna i Maria c) Zofia i Krystyna d) Barbara i Monika 8) W jakim mieście rozpoczęto budowę portu morskiego w 1921 roku? a) W Gdańsku b) W Gdyni c) W Kołobrzegu d) W Szczecinie 9) Jakie miasto po 1918 roku ogłoszono Wolnym Miastem? a) Warszawę b) Poznań c) Gdańsk d) Wrocław 10) Kto w imieniu Rzeczypospolitej dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem w roku 1920? a) Henryk Dąbrowski b) Józef Haller c) Tadeusz Kościuszko d) Józef Piłsudski

Józef Piłsudski i Eugeniusz Kwiatkowski - test

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives