Create better lessons quicker
1) Najcieplsejsze miejsce na świecie  znajduje się w  a) Stanach Zjednoczonych b) Brazylii c) Kolumbii d) Peru e) Argentyna f) Kanada

Zakreśl prawidłową odpowiedź

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives