Create better lessons quicker
1) Dokument, który reguluje prawa dziecka to: a) Konwencja Praw Dziecka b) Konstytucja Praw Dziecka 2) Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony jest 20 listopada? a) Tak b) Nie 3) Jaką sztukę wystawił Teatr Konewka w książce "Mam Prawo" Grzegorza Kasdepke, której fragment przeczytał dla Was Pan Łukasz Rychlewski - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz?  a) Wybrańcy bogów b) O prawach dziecka 4) Co każde dziecko otrzymuje po urodzeniu? a) Akt urodzenia czyli imię, nazwisko i obywatelstwo b) Wyprawkę 5) W książce "Mam Prawo" Grzegorza Kasdepke, której fragment przeczytał dla Was Pan Wojciech Panek - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu nowi uczniowie szkoły pochodzili z? a) Turcji b) Palestyny 6) Jak nazywał się polski pilot, który postanowił przelecieć samotnie nad Oceanem Atlantyckim, a którego postać poznaliście w książce Michała Leśniewskiego „Ale samoloty! Odlotowe historie lotnicze”, której fragment przeczytał dla Was ppłk. rez. nawig. Marek Lasek ? a) Antonii Kocjan b) Stanisław Skarżyński 7) Do którego roku przenosi nas opowiadanie "Mały samolot wielki wyczyn" z książki Michała Leśniewskiego „Ale samoloty! Odlotowe historie lotnicze”? a) 1933 b) 1939 8) Jaki prezent dostaną ojcowie od przedszkolaków, przedstawieni w książce Doroty Gawryluk "Przedszkolaki z ulicy Morelowej", którą czytała dla Was Pani Krystyna Kowalewska - W-c Starosta olkuski? a) Laurkę b) Własny portret 9) Gdzie pracuje mama Zosi z książki Doroty Gawryluk "Przedszkolaki z ulicy Morelowej"? a) w szpitalu jest lekarką b) w przedszkolu jest kucharką 10) Jakie zalecenia wydał pan doktor Cyrklowi z książeczki „Do trzech odlicz” Grzegorza Kasdepke, której fragment przeczytała dla Was Pani Grażyna Kaziród - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu ? a) codzienne wizyty w wesołym miasteczku b) codzienny spacer po lesie 11) Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przypada w tym roku w dniach od 30.05 do 7.06. Która to już edycja?  a) XX b) XIX 12) Jak nazywał się przybyły z orszakiem cesarza Karola rycerz, któremu spodobała się Dorotka, a poznaliśmy ich w "Legendzie o Hanuszowej Kamienicy", którą przeczytała dla Was Pani Katarzyna Kulman - pracownik Biblioteki w Olkuszu. a) Ruprecht von Herrenberg b) Jan Albrand

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w olkuskiej Bibliotece - sprawdź się.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives