Create better lessons quicker
TRAVNJACI - kopnena staništa na kojima rastu zeljaste biljke, VRSTE TRAVNJAKA - prirodni travnjaci i travnjaci nastali djelovanjem čovjeka, PAŠNJAK - travnjak na kojem pase stoka, LIVADA - travnjak kojeg kose ljudi, ŠIKARE - nastaju sjećom šuma, NASTANAK TRAVNJAKA - sjećom šikara, ODRŽAVANJE TRAVNJAKA - ispašom stoke i košnjom, ŽIVOT NA TRAVNJAKU - prilagodili su se oblikom i bojom tijela te načinom života ,

Rasprostranjenost i obilježja travnjaka (ponavljanje)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives