Create better lessons quicker
Jak nazywa się część mowy określająca najczęściej rzeczownik?, Przydawka, dopełnienie, okolicznik to części..., W zdaniu: ,,Często Kasia i Tomek zapominają o pracy domowej" podmiot to....., W zdaniu: ,,Nie nawidzę poniedziałków" orzeczeniem jest....., ,,Lubię cytryny." - określ formę gramatyczną dopełnienia., ,,Zawsze staram się postępować wg zasad." Wskaż okolicznik., Przydawka odpowiada na pytania...., Wymień wszystkie części mowy..

Części zdania i części mowy

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives