Create better lessons quicker
1) Sino ang may-akda ng akdang ''Anim na sabado ng beyblade"? a) Dr. Romulo N. Peralta b) Ferdinand Jarin c) Jose Rizal d) Mauro R. Avena 2) Ano ang paboritong laruan ng kanyang anak na si Rebo? a) bola b) beyblade c) crush gear d) walkie talkie 3) Nagdiwang siya ng kanyang kaarawan kahit pa totoong kaarawan nito. a) Ikalawang Sabado b) Ikalimang Sabado c) Huling Sabado d) Unang Sabado 4) Bakit ang Unang araw ng Sabado ang dapat na pinakamasayang araw sa lahat ng sabado? a) Aalis sila papuntang ibang bansa b) Kaarawan ni Rebo c) Kaarawan ng kanyang Ama d) Kaarawan ng kanyang Ina 5) Ano ang nangyari kay Rebo sa Huling Sabado a) nagtapos si Rebo b) namatay si Rebo c) naglaro si Rebo d) nagpunta ng parke si Rebo

PAGSASANAY #1: Anim na sabado ng Beyblade

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives