Create better lessons quicker
1) Mayroong 544 at 238 na mga kabibe. Ilan lahat ang mga kabibe? a) 582   b) 682 c) 782   d) 882 2) Mayroong 145 na mga lalaki at 325 na babae na mag-aaral sa ikalawang baitang. Ilan lahat ang mga mag-aaral? a) 470   b) 480 c) 485 d) 490 3) 167 ang hinog na saging samantalang 56 ang hindi. Ilan lahat ang saging? a) 123 b) 223 c) 323 d) 423 4) Ang mahahabang lapis ay 66 samantalang 55 naman ang maikli. Ilan lahat ang mga lapis? a) 111 b) 121 c) 131 d) 141 5) 125 ang pulang rosas at 23 naman ang puti sa isang plorera. Ilan lahat ang rosas sa plorera? a) 108 b) 128 c) 138 d) 148

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives