Create better lessons quicker
1) języczek wędruje na dół 2) języczek wędruje do góry 3) dotykamy języczkiem kącików ust 4) myjemy języczkiem górne ząbki 5) otwieramy buzię i mówimy Ooo.. 6) wypychamy języczkiem policzki 7) uśmiechamy się 8) jedziemy konikiem 9) posyłamy całuski 10) uśmiechamy się i pokazujemy wszystkie ząbki 11) dolne ząbki nakładamy na górną wargę 12) górne ząbki zakrywają dolną wargę

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives