Create better lessons quicker
1) Okoliš bi najjednostavnije mogli definirati kao a) prirodni i društveni svijet b) prirodni svijet c) društveni svijet 2) Antropogeni uzročnik ugroze okoliša je a) vulkanska erupcija b) požar c) suša d) industrija e) poplava 3) Aerosoli vezujemo uz  a) onešišćenje zraka b) onešišćenje tla c) onešišćenje vode 4) Padaline zagađene sumporovim dioksidom, dušikovim oksidima i drugim kemijskim spojevima nazivamo a) kisele kiše b) sumoprne kiše c) slatke kiše d) industrijske kiše 5) Tlo obnavlja i čisti podzemnu pitku vodu. a) TOČNO b) NETOČNO 6) Gubitak biološke raznolikosti može dovesti do dezertifikacije. a) TOČNO b) NETOČNO 7) Deforestacija ili a) krčenje šume b) širenje pustinje c) zaslanjivanje tla d) gubitak plodnosti tla e) onečišćenje zraka 8) Dezertifikacija ili a) krčenje šume b) širenje pustinje c) zaslanjivanje tla d) gubitak plodnosti tla e) onečišćenje zraka 9) Urbanizacija  ili a) krčenje šume b) širenje gradova c) zaslanjivanje tla d) gubitak plodnosti tla e) napuštanje sela 10) demografska ekspanzija a) širenje gradova b) ubrzan porast broja stanovnika  c) napuštanje sela d) pad nataliteta e) iseljavanje

Switch template

Interactives

Leaderboard

Community Strukovnaškola Geografija

Nastavnik - Croatia

Switch template

Interactives