Create better lessons quicker
1) Imiesłowy to bezosobowe formy czasownika a) TAK b) NIE c) nie wiem 2) Na jakie grupy dzielimy imiesłowy a) bierne i czynne b) przymiotnikowe i przysłówkowe c) przymiotnikowe i rzeczownikowe d) współczesne i uprzednie e) żadne 3) Na jaką końcówkę kończą się imiesłowy przysłówkowe uprzednie a) - ty , - ta , -te b) - ąc c) - ący, - ąca, - ące d) - łszy, - wszy 4) Podaj w następującym zdaniu imiesłów: Bartek kupując deskorolkę przez internet, pił cole.  a) pił b) kupując c) deskorolkę 5) Podaj w następującym zdaniu imiesłów: Grając w piłkę, złamał nogę. a) grając b) piłkę c) złamał 6) Podaj w następującym zdaniu imiesłów: Kupiwszy nowy telewizor, otrzymał rachunek. a) telewizor b) otrzymał c) kupiwszy 7) Imiesłów: robiący to a) Imiesłów przymiotnikowy bierny. b) Imiesłów przysłówkowy uprzedni. c) Imiesłów przysłówkowy czynny. d) Imiesłów przymiotnikowy czynny. e) Imiesłów przymiotnikowy współczesny. f) to nie jest imiesłów 8) Imiesłów: kupiwszy to a) Imiesłów przymiotnikowy bierny. b) Imiesłów przysłówkowy uprzedni. c) Imiesłów przysłówkowy czynny. d) Imiesłów przymiotnikowy czynny. e) Imiesłów przymiotnikowy współczesny. f) to nie jest imiesłów 9) Określ formę imiesłowu: uczy się a) Imiesłów przymiotnikowy bierny. b) Imiesłów przysłówkowy uprzedni. c) Imiesłów przysłówkowy czynny. d) Imiesłów przymiotnikowy czynny. e) Imiesłów przymiotnikowy współczesny. f) to nie jest imiesłów 10) Wstaw odpowiedni imiesłów: Ala ______ z mamą zakupy, zauważyła koleżankę. a) robiący b) robiąc c) kupiwszy 11) Wstaw odpowiedni imiesłów: ________ w siatkówkę, głośno krzyknął z radości. a) grające b) wmówiwszy c) grając 12) Wstaw odpowiedni imiesłów: Ania z Tadkiem _______ staw poszli do domu. a) okrążywszy b) obejrzeć c) kupując 13) Czy bezokolicznik i imiesłów to jest to samo? a) TAK b) NIE c) nie wiem

Imiesłowy - test wiedzy

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives