Create better lessons quicker
oko - oczko, strumień - strumyk, ręka - rączka, kot - kotek, droga - dróżka, łapa - łapka, szkło - szkiełko, ząb - ząbek, duch - duszek, but - bucik,

Połącz wyrazy z ich zdrobnieniami.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives