Create better lessons quicker
Točno: Osman je živio u 13. stoljeću, Bizantski car je plaćao danak Osmanlijama, Mehmed II. je osvojio Istanbul, Na čelu Osmanskog Carstva je sultan, Osmansko carstvo je podijeljeno na ejalete i sandžake, U osmanskoj vojsci su janjičari, spahije i akindžije, Matija Korvin je ostao zapamćen kao dobar i pravedan kralj, Matija Korvin je pridonio obrani od Osmanlija, Matija Korvin je osnovao dvije banovine i jednu kapetaniju za obranu od neprijatelja, U bitci na Krbavskom polju Hrvati su doživjeli težak poraz, Sulejmanu Veličanstvenom je cilj bio osvojiti Beč, U bitci na Mohačkom polju Hrvati su ponovno doživjeli težak poraz, U Cetingradu je Ferdinand Habsburški izabran za kralja, Ferdinand je bio kralj u Slavoniji, Dalmaciji i Hrvatskoj, Habsburška monarhija je bila personalna unija, Petar Kružić je branio Klis u prvoj polovici 16. stoljeća, Nikola Jurišić je branio Kiseg te ga je uspio obraniti, Nikola Šubić Zrinski je branio Siget koji su Osmanlije osvojili, Osmanlije su vidjevši Sisačke spasioce odustale od napada, Pobjeda kod Siska je označila prekretnicu u ratovima protiv Osmanlija, Početkom 17. stoljeća potpisan je Žitvanski mir, Krajem 16. stoljeća nastao je Bosanski pašaluk, Jedini katolički red u Osmanskom Carstvu su bili franjevci, Od slavenskih zemalja, islam je najdublji trag ostavio u Bosni, U 16. stoljeću uspostavila se Hrvatsko-slavonska vojna krajina, Slavonska krajina se prostirala od rijeke Kupe do rijeke Drave, Hrvatska krajina se prostirala od rijeke Kupe do mora, Prostor od Save do Kupe naziva se Banska krajina, Netočno: Osman je živio u 12. stoljeću, Bizantski car nije plaćao danak Osmanlijama, Mehmed II. je osvojio Ankaru, Na čelu Osmanskog Carstva je car, Osmansko carstvo je podijeljeno na beglove i ejalete, U osmanskoj vojsci nisu janjičari, spahije i akindžije, Matija Korvin je ostao zapamćen kao loš i okrutan kralj, Matija Korvin nije pridonio obrani protiv Osmanlija, Matija Korvin je osnovao dvije kapetanije i jednu banovinu za obranu od neprijatelja, U bitci na Krbavskom polju Osmanlije su doživjele težak poraz, Sulejmanu Veličanstvenom je cilj bio osvojiti Prag, U bitci na Mohačkom polju Osmanije su ponovno doživjele težak poraz, U Cetingradu je Ivan Zapolja izabran za kralja, Ivan Zapolja je bio kralj u Slavoniji, Dalmaciji i Hrvatskoj, Habsburška monarhija je bila realna unija, Petar Kružić je branio klis u prvoj polovici 15. stoljeća, Nikola Jurišić je branio Kiseg, ali ga nije uspio obraniti, Nikola Šubić Zrinski je branio Senj, ali Osmanlije su ga osvojile, Osmanlije su unatoč obrani pokušale napasti, ali su izgubile, Pobjeda kod Siska je označila prekretnicu u ratovima protiv Mlečana, Početkom 18. stoljeća potpisan je Žitvanski mir, Početkom 16. stoljeća nastao je Bosanski Pašaluk, Jedini katolički red u Osmanskom Carstvu su bili dominikanci, Od slavenskih zemalja, islam je najdublji trag ostavio u Srbiji, U 15. stoljeću se uspostavila Hrvatsko-slavonska vojna krajina, Slavonska krajina se prostirala od rijeke Save do rijeke Drave, Hrvatska krajina se prostirala od rijeke Save do mora, Prostor od Save do Kupe naziva se Dalmatinska krajina,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives