Create better lessons quicker
1) Koje godine je bila donešena konvencija o pravima djeteta? a) 1985. godine b) 1989.godine c) 1992.godine 2) Koliko konvencija ima članaka? a) 35 b) 54 c) 60 3) Od koliko godina se može unovačiti za vojsku?  a) dijete mlađe od 15 godina b) dijete starije od 15 godina c) dijete starije od 18 godina 4) Kakav je dokument deklaracija? a) obavezan b) neobavezan 5) Tko je donio Otavsku deklaraciju? a) UN b) UNICEF c) SVJETSKA MEDICINSKA UDRUGA 6) Što je dijete? a) dijete je ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina b) dijete je ljudsko biće koje je navršilo 18 godina c) dijete je ljudsko biće koje navršava 18 godina 7) Imaš li pravo na dobar životni standard? a)  da b) ne 8) Imaš li pravo birati svoju vjeru? a) da b) ne 9) Kako glasi slogan o deklaraciji i konveciji o pravima djeteta?? a) "Dijete je na prvom mjestu" b) "Sve za djecu" c) "Djeca prije svega" 10) U kojem stoljeću započinje zdravstvena zaštita djece u Hrvatskoj? a) 18.st b) 17. st c) 19.st

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives