Create better lessons quicker
Prawda: Tydzień ma siedem dni., Pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek., Sobota jest przed niedzielą., Wtorek to drugi dzień tygodnia., Piątek jest przed sobotą., Wtorek jest po poniedziałku. , Czwartek jest przed piątkiem. , Dzisiaj jest poniedziałek. , Fałsz: Czwartek jest trzecim dniem tygodnia. , Poniedziałek jest po środzie. , Wczoraj była sobota., Niedziela jest po wtorku., Środa jest po sobocie. ,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives