Create better lessons quicker
styczeń - Pierwszym miesiącem roku jest, luty - Drugim miesiącem roku jest, marzec - Trzecim miesiącem roku jest, kwiecień - Czwartym miesiącem roku jest, maj - Piątym miesiącem roku jest, czerwiec - Szóstym miesiącem roku jest, lipiec - Siódmym miesiącem roku jest, sierpień - Ósmym miesiącem roku jest, wrzesień - Dziewiątym miesiącem roku jest, październik - Dziesiątym miesiącem roku jest, listopad - Jedenastym miesiącem roku jest, grudzień - Dwunastym miesiącem roku jest,

Proszę połączyć w pary.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives