Create better lessons quicker
Chrzest - Od tego zaczyna się życie chrześcijańskie, Bierzmowanie - Udziela go biskup, lub w wyjątkowych sytuacjach kapłan przez niego delegowany, Eucharystia - Prawdziwy, choć ukryty Bóg, Pokuta - Żałuję, żałuję, żałuję..., Namaszczenie chorych - Tutaj potrzebny jest olej krzyżma, Kapłaństwo - Msza Święta bez tego sakramentu nie jest możliwa, Małżeństwo - I że cię nie opuszczę aż do śmierci, Biskup - Mitra i pastorał to jego przedmioty, Świątynia - Budynek, miejsce gdzie odbywa się liturgia , Ołtarz - Miejsce przemiany chleba i wina , Konfesjonał - Z jednej strony kapłan, z drugiej penitent, Katolik - Ten, dla kogo są sakramenty święte,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives