Create better lessons quicker
Stary Testament: Księga Rodzaju, Księga Izajasza, Księga Jonasza, Księga Wyjścia, Księga Psalmów, Księga Daniela, Księga Przysłów, Księga Jeremiasza, Księga Pieśni nad pieśniami, 1 Księga Królewska, Nowy Testament: Ewangelia wg św. Mateusza, List do Galatów, Ewangelia wg św. Jana, Dzieje Apostolskie, Ewangelia wg św. Marka, Ewangelia wg św. Łukasza, List do Filipian, Apokalipsa św. Jana, List św. Piotra, 1 List do Koryntian,

Pismo Święte, przyporządkowanie ksiąg

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives