Create better lessons quicker
1) Filmul ... mi-ai vorbit este captivant. a) care b) pe care c) despre care 2) Cartea ... te-ai referit este rară. a) care b) la care c) la cine 3) Băiatul ... i-ai dat tema este Andrei. a) la care b) care c) căruia 4) Fata ... ochi sunt verzi este colega mea. a) a cărei b) ai cărei c) ai cărui 5) Mama vorbește cu vecina ... i-a împrumutat grebla. a) cărora b) care c) căruia 6) Compunerea ... ai scris-o este interesantă. a) pe care b) care c) despre care 7) În casa ... am intrat sunt multe flori. a) care b) la care c) în care 8) Florile ... petale s-au uscat sunt azalee. a) a cărei b) ale cărei c) ai cărei 9) Grupul ... îi aparțin este unit. a) la care b) căreia c) căruia 10) Am citit cărți ... intrigi sunt palpitante. a) ai cărui b) ale cărei c) ale căror

Pronumele relativ - completează enunțurile cu forma corectă a pronumelui relativ

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives