Create better lessons quicker
Powinniśmy Boga [bać] [się] i kochać Go, abyśmy prowadzili [czyste] i przyzwoite [życie], zarówno w [słowach], jak i w czynach i aby [małżonkowie] wzajemnie się [kochali] i szanowali..

objaśnienie do 6 przykazania

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives