Create better lessons quicker
1 PRZYKAZANIE - Ja jestem twoim Bogiem. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie., 2 PRZYKAZANIE - Nie bierz imienia Pana, Boga twego nadaremno (bez potrzeby), bo Pan nie zostawi bez kary tego, który imię Jego nadaremno bierze., 3 PRZYKAZANIE - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił., 4 PRZYKAZANIE - Czcij ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi., 5 PRZYKAZANIE - Nie zabijaj., 6 PRZYKAZANIE - Nie cudzołóż.,

Powtórzenie - przykazania od 1 - 6

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives