I like oranges., I don't like apples., I like carrots., I like leeks., I don't like eggs., I don't like fish., I like coffee., I don't like tea., I like milk., I don't like potatoes..

I like....... I don't like..... (fruit and veg unjumble)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?