Create better lessons quicker
1) koliko mi mama daje pusa na dan? a) 1 oko 2 b) nešto više od sto c) ne znam, milijon i petsto 2) voliš li svoju mamu a) da b) ne c) valjda d) nema šanse 3) voliš li kad je mama vesela? a) da b) neeeeeeeeeeeeeeeee c) možda 4) najljepša rječ mami? a) bedasta si b) volim te c) preljepa si 5) najviše na svjetu volim... a) kuću b) rodbina c) burito 6) sada ćete znati mami napraviti idealnu čestitku a) može b) ako moram

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives