555,  460, 586, 373, 422, 19, 303, 214, 540, 131, 42.10, 905, ?.

Събиране и изваждане на числата до 1000

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?