Create better lessons quicker
Wykonaj 10 pajacyków, Wykonaj 10 podskoków obunóż wg schematu nad szalikiem (taśmą, szarfą, zwiniętym ręcznikiem itp.), Wykonaj 10 wyskoków z przysiadu, Wykonaj 10 dowolnych przeskoków na skakance, Wykonaj 10 razy burpees (przysiad, wyrzut nóg do podporu, przysiad, wyskok), Wykonaj 10 dowolnych przeskoków przez przeszkody np. przez zabawki, Wykonaj 10 podskoków na prawej nodze i 10 na lewej nodze, Wykonaj 5 razy skok w dal z miejsca.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives