Create better lessons quicker
1) Z wykresu wynika, że najczęściej wybieranymi w latach 2001-2007 przez widzów kinami były: a) minipleksy b) małe kina c) każdy rodzaj kina był tak samo często odwiedzany d) multipleksy 2) W którym roku multipleksy obsłużyły największą liczbę widzów? a) 2000 roku b) 2007 roku c) 2006 roku d) 2004 roku 3) Na największy wzrost całkowitej liczby widzów w 2006 roku miał wpływ: a) tylko wzrost liczby widzów z multipleksów b) tylko wzrost liczby widzów z minipleksów c) tylko wzrost liczby widzów we wszystkich rodzajach kin d) tylko wzrost liczby widzów z małych kin 4) Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe : a) W styczniu sprzedano dwa razy mniej róż niż w kwietniu. b) W marcu sprzedano więcej niż 100 sztuk róż. c) W sierpniu sprzedano 5 razy więcej róż niż w styczniu. d) W grudniu sprzedano mniej róż niż w lutym. 5) Liczba róż sprzedanych w drugim kwartale 2010 roku w kwiaciarni Stokrotka wynosiła: a) 240 b) 55 c) 235 d) 150

Odczytywanie informacji z wykresów klasa 7

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives