Create better lessons quicker
1) Suma liczb 5,65 i 4,18 wynosi: a) 9,83 b) 9,84 c) 9,73 d) 9,74 2) Różnica liczb 8,56 i 3,78 wynosi: a) 5,22 b) 5,88 c) 4,78 d) 4,22 3) Ania kupiła paczkę cukierków za 3,55 zł i zapłaciła banknotem 10-złotowym. Ile reszty otrzymała? a) 4,55 zł b) 6,45 zł c) 4 zł 50 gr d) 6 zł 50 gr 4) Ania miała w skarbonce 7 zł. Od mamy dostała 10,50 zł, a od taty 15,45 zł. Bratu pożyczyła 6,50 zł. W skarbonce Ani zostało: a) 32,95 zł b) 11 zł c) 32,45 zł d) 26,45 zł 5) 10,01-4,321= a) 5,689 b) 5,789 c) 6,789 d) Inna liczba 6) Wynik działania 7,85+3,115+0,1= jest: a) Mniejszy od 10,5 b) Większy od 10,5, ale mniejszy od 11 c) Większy od 11, ale mniejszy od 11,5 d) Większy niż 11,5 7) Aby dodać pisemnie dwa ułamki dziesiętne musimy je zapisać tak, aby przecinek był pod przecinkiem. a) Prawda b) Fałsz

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych klasa 4

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives