Create better lessons quicker
1) Podskocz 3 razy 2) Zrób obrót 3) Pomachaj rękami 4) Podnieś ręce do góry 5) Tupnij nogami 6) Klaśnij w dłonie 7) Zrób przysiad z wyskokiem

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives