Create better lessons quicker
1) Największy kontynent świata a) Azja b) Afryka c) Europa 2) Gdzie mieszkają kangury? a) Australia b) Ameryka Południowa c) Afryka 3) Na jakim kontynencie spotkamy pingwiny? a) Alaska b) Antarktyda c) Azja 4) Najmniejszy kontynent na Ziemi a) Europa b) Australia c) Afryka 5) Mapa przedstawia a) Amerykę Północną b) Amerykę Południową c) Azję 6) Spotkasz je wokół a) Azji b) Antarktydy c) Afryki 7) Na jakim kontynencie leży Polska? a) Azja b) Europa c) Afryka 8) Które ze zwierząt należy do torbaczy? a) Kolczatka b) Koala c) Dziobak 9) Najmniejszym na świecie ptakiem jest: a) Koliber b) Kukabura c) Kakadu 10) Ile kontynentów znajduje się na Ziemi? a) Sześć b) Siedem c) Osiem 11) Największym na świecie wężem jest: a) Eskulapa b) Zaskroniec c) Anakonda 12) Który owoc jest owocem egzotycznym? a) Ananas b) Jabłko c) Gruszka

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives