Create better lessons quicker
1) Кучето јаде .... a) b) 2) Мечката сака да јаде .... a) b) 3) Коњчето јаде .... a) b) 4) Црвчето сака .... a) b) 5) Мајмунот јаде .... a) b) 6) Кокошката колва .... a) b) 7) Верверичката јаде.... a) b) 8) Зајчето грицка .... a) b) 9) Глувчето сака .... a) b) 10) Жабата сака .... a) b) 11) Мачето пие .... a) b) 12) Врапчето колва .... a) b)

Со што се хранат животните!

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives