Create better lessons quicker
1) MARKO SLAVI ROĐENDAN. PREBROJI KOLIKO JE SVJEĆICA NA TORTI KAKO BI SAZNAO KOJI ROĐENDAN SLAVI MARKO. a) 6 b) 7 c) 8 2) PREBROJI KOLIKO JE JAGODA I KOCKICA ČOKOLADE BILO U TORTI. ČEGA IMA VIŠE? a) JAGODA b) KOCKICA ČOKOLADE c) JEDNAKO IMA JAGODA I KOCKICA ČOKOLADE 3) PREBROJI KOLIKO JE BALONA BILO NA ROĐENDANU. a) 14 b) 12 c) 13 4) KOLIKO JE CRVENIH BALONA BILO NA ROĐENDANU? a) 1 b) 3 c) 5 5) KOLIKO JE SVEUKUPNO DJEVOJČICA I DJEČAKA DOŠLO NA ROĐENDAN? a) 4 b) 6 c) 10 6) KOLIKO JE DJEČAKA DOŠLO NA ROĐENDAN? a) 6 b) 4 c) 8 7) PREBROJI KOLIKO JE DJEVOJČICA I DJEČAKA DOŠLO NA ROĐENDAN. USPOREDI BROJEVE. a) 4 < 6 b) 4 = 6 c) 4 > 6 8) TABLICA PRIKAZUJE POKLONE KOJE JE MARKO DOBIO ZA ROĐENDAN. ŠTO JE NAJVIŠE DOBIO? a) b) c) 9) KOLIKO JE MARKO DOBIO AUTIĆA? a) 2 b) 3 c) 5 10) USPOREDI BROJ LOPTA I ČOKOLADE. a) 2 > 5 b) 2 < 5 c) 2 = 5 11) MARKO JE NA ROĐENDANU S PRIJATELJIMA SLAGAO TORNJEVE OD KOCKICA. NAPRAVIO JE 4 TORNJA. TORANJ KOJE BOJE IMA 6 KOCKICA? a) b) c) d) 12) USPOREDI BROJ KOCKICA ŽUTOG I PLAVOG TORNJA. a) 6 > 5 b) 7 < 6 c) 6 > 2 d) 7 > 6 13) DJEČACI I DJEVOJČICE SU NA ROĐENDANU GLASALI ZA IGRE KOJE ŽELE IGRATI. KOJA IGRA JE DOBILA NAJVIŠE GLASOVA? a) NOGOMET b) GRANIČAR c) GUMI - GUMI d) SKRIVAČA e) LOVICA 14) KOJE SU IGRE DOBILE JEDNAK BROJ GLASOVA?? a) GRANIČAR I LOVICA b) NOGOMET I GRANIČAR c) NOGOMET I GUMI - GUMI d) SKRIVAČA I LOVICA 15) KOJOJ SU IGRI DJEVOJČICE DALE JEDNAK BROJ GLASOVA KAO I DJEČACI? a) NOGOMET b) GRANIČAR c) GUMI - GUMI d) SKRIVAČA e) LOVICA 16) NAKON IGRE SKRIVAČA, DJECA SU ODLUČILA IGRATI IGRU "SUPER TALENT". KOLIKO JE DJECE NASTUPALO U "SUPER TALENTU" AKO JE TROJE DJECE BILO U ŽIRIJU (OCJENJIVALO SVAKI NASTUP)? a) 11 - 3 = 8 b) 10 - 3 = 7 c) 10 - 3 = 8 d) 10 + 3 = 13 17) TKO JE SAKUPIO NAJVIŠE BODOVA U IGRI "SUPER TALENT"? a) NIKOLA b) SVEN c) NIKOLA I MARKO d) DAVID I DINA e) MARKO 18) KOJI SOK SE NAJVIŠE POPIO NA ROĐENDANU? a) b) c) 19) ODUZMI BROJ SOKA OD NARANČE I COCA COLE. KOJI JE REZULTAT? a) 5 + 2 = 7 b) 7 - 5 = 5 c) 5 + 7 = 12 d) 7 - 5 = 2 20) TKO JE NA ROĐENDANU OSTAO NAJDUŽE? a) LUCIJA b) GORAN c) IVANA d) DINA

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives