Create better lessons quicker
1) Dok je sunce zalazilo, prisjetio se kako se onomad u Casablanci, u krčmi, nadmetao u obaranju ruke... a)  kronološki slijed pripovijedanja b) retrospektivni slijed pripovijedanja 2) Pomaknuo sam je, pomisli. Možda ću je ovaj puta privući do čamca.  a) monolog b) dijalog c) unutarnji monolog 3) Starac osjeti mučninu i slabost i malne ne obnevidje.  a) pripovijedanje u 1. osobi b) pripovijedanje u 3. osobi 4) - Ali čovjek nije stvoren za poraze. - reče. a) pripovijedanje b) opisivanje  c) dijalog  5) Dohvati komadić ribe, strpa ga u usta i počne polako žvakati. a) dijalog b) pripovijedanje   c) opisivanje 6) Glava i leđa bijahu joj tamnogrimizni, a pruge na bokovima sve su se više širile i otkrivale svijetloljubičastu boju. a) opisivanje b) dijalog c) pripovijedanje

Pripovijedanje u djelu Starac i more

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives