Create better lessons quicker
A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, iránya és módja, Az alakzatok, Szóképek, A mellérendelő összetett mondat, A mássalhangzótörvények típusai és helyesírási összefüggéseik, A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközeinek szerepe a mindennapi kommunikációban, A nyelvi jel és jelrendszer.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives