Create better lessons quicker
1) Писмо је... a) облик писаног споразумевања b) порука на мобилном телефону c) разгледница 2) Коме се све може послати писмо?  a) другу/другарици b) родитељима c) родбини d) установи e) новинама f) писмо се не може послати 3) Каква су писма најлепша? a) писма из банке b) љубавна c) пословна d) изгубљена e) пријатељска f) непозната 4) Адресирање писма подразумева примаочево: a) име и презиме b) датум рођења c) број телефона d) име улице и број e) поштански број и место f) име оца 5) На предњој страни пишемо адресу пошиљаоца, а на полеђини адресу примаоца. a) тачно b) нетачно 6) Иза обраћања (ословљавања) ставља се зарез или узвичник, а текст писма започињемо великим словом. a) тачно b) нетачно 7) Иза поздрава и потписа ставља се тачка. a) тачно b) нетачно 8) Писмо треба бити написано... a) читко b) уредно c) разумљиво d) на изгужваном листу e) нечитко f) размазано 9) Писмо шаљемо... a) по пријатељу b) по голубу c) по комшији d) поштом 10) Означи правилно написано име улице: a) Улица кнеза Михаила b) улица кнеза Михаила c) улица Кнеза Михаила d) Улица Кнеза Михаила e) Улица кнеза михаила 11) Означи неправилно написано име улице: a) Борска улица b) Борска Улица 12) Означи неправилно написано име трга: a) Студентски трг b) Цветни Трг c) Трг Николе Пашића d) Трг републике e) Трг Славија 13) Означи правилно написана имена села и градова: a) бачко Петрово село b) Бачко Петрово Село c) крушевац d) Нови Сад e) Нови пазар f) стара Пазова 14) Означи правилно написано име државе: a) Народна Република Кина b) народна Република Кина c) Народна република Кина

Писмо - квиз

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives