Create better lessons quicker
Șona - substantiv propriu, albastru - culoarea caselor din Șona, s-aude - cratimă, absența unui sunet, foșnet - subst.derivat cu sufixul -et, stă de vorbă - loc.verbală, ”a vorbi”, Orice glas ascultă glas. - tautologie (repetarea unui cuv.cu altă funcție sintactică), vrerea - diftong, substantiv, jos, sus - adverbe de loc, prin, printre - prepoziții de Ac, zodie - hiat, substantiv, numai - adverb format prin compunere, ierburi - subst.comun, pl, nearticulat,

potriveli gramaticale

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives