Create better lessons quicker
1) Wymień Osoby Trójcy Świętej. 2) Dlaczego święto Zesłania Ducha Świętego nazywamy dniem Pięćdziesiątnicy? 3) Jakie rodzaju więzi z Bogiem mają ludzie w Kościele? 4) Do której z tych grup jest skierowana nowa ewangelizacja? 5) Jak jednym słowem nazywamy głoszenie z wiarą mocy Jezusa? 6) Wymień dwa warunki przyjęcia Ducha Świętego, proponowane przez św. Piotra.

kl. VIII Zesłąnie Ducha Świętego

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives