Create better lessons quicker
1) Koje je veličinom najmanje gudački glazbalo? a) Violina b) Viola c) Kontrabas 2) Koje je najdublje gudački glazbalo? a) Violončelo b) Kontrabas c) Violina 3) Izbaci uljeza! a) Mandolina b) Violončelo c) Violina d) Kontrabas e) Viola 4) Koliko viola ima žica a) 2 b) 4 c) 7 d) 6 e) 3 f) 9 5) Kako se zove gudačko glazbalo koje je zvukom malo dublji od violine? a) Kontrabas b) Viola c) Violina 6) Koji je drugi naziv za kontrabas? a) Kontra b) Bas c) Tra d) Kon

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives